Hvornår er der fradrag for vedligeholdelsesomkostninger i forældrekøbsbolig?

Når man lejer en forældrekøbsbolig ud på helårsbasis, og har man dermed ikke selv rådighed over den, er der tale om erhvervsmæssig udlejning. Man betragtes således med udlejningsaktiviteten som en virksomhed. Man skal dermed beskattes af sin ”nettoindkomst”. Nettoindkomsten er efter dansk skatteretlig praksis den fulde indkomst (lejen) minus de fradragsberettigede omkostninger – altså de udgifter, som man kan trække fra i indtægten for at komme frem til nettoindtægten eller resultatet eller overskuddet (kært barn mange navne). Læs mere