Omvendt forældrekøb

Omvendt forældrekøb

Forældrekøb er ofte en mulighed, når forældre ønsker at hjælpe deres voksne børn til en bolig i forbindelse med børnenes studier eller blot til at komme godt ind på boligmarkedet. Forældrekøb kan indeholde nogle oplagte skattemæssige fordele for såvel forældre som børn.

Læs mere

Pas på 15%-reglen ved familieoverdragelse

Familieoverdragelse af fast ejendom er et hyppigt benyttet redskab, når man skal overføre værdier fra én generation til den næste. Det ses ofte i forbindelse med generationsskifte af virksomhed, hvor man ønsker at overdrage den faste ejendom til en fordelagtig pris. De ses i forbindelse med, at børnene måske køber deres barndomshjem enten til eget brug eller for at udleje til deres forældre. Og det ses for tiden også ganske ofte i forbindelse med forældres overdragelse af forældrekøbslejlighed til deres børn.

Læs mere

Familieoverdragelse og skat

De fleste rådgivere, der beskæftiger sig med fast ejendom, kan nikke genkendende til, at familieoverdragelse af forældrekøbslejligheder i øjeblikket er et varmt emne, idet nye offentlige vurderinger er på vej, og at disse forventes at blive særligt høje for lejligheder i studiebyerne.

Mange forældre ønsker typisk at sælge deres forældrekøbslejlighed til barnet, når barnet er ved at være færdig på studiet og har udsigter til at få en højere indkomst.

NB! Læs seneste artikel vedr. familieoverdragelse HER.

Læs mere

Hvem bør stå på lejekontrakten i forældrekøbsarrangementer?

Det ses ikke sjældent, at forældre og barn har et ønske om, at et eller flere værelser videreudlejes til studiekammerat eller lignende for at gøre hele arrangementet mere rentabelt.
Et spørgsmål, der ofte opstår i denne forbindelse, er, om både barn og studiekammerat (bofælle) bør fremgå som lejere på lejekontrakten? Læs mere

Hvorfor vælge virksomhedsordningen?

Hvorfor vælge virksomhedsordningen ved forældrekøb?

Virksomhedsordningen og de muligheder, den giver, er med til at gøre forældrekøb økonomisk overkommelig for mange forældre, som ønsker at hjælpe deres børn til en bolig, de har råd til, tæt på deres studie eller arbejdsplads. Læs mere

Hvornår er der fradrag for vedligeholdelsesomkostninger i forældrekøbsbolig?

Når man lejer en forældrekøbsbolig ud på helårsbasis, og har man dermed ikke selv rådighed over den, er der tale om erhvervsmæssig udlejning. Man betragtes således med udlejningsaktiviteten som en virksomhed. Man skal dermed beskattes af sin ”nettoindkomst”. Nettoindkomsten er efter dansk skatteretlig praksis den fulde indkomst (lejen) minus de fradragsberettigede omkostninger – altså de udgifter, som man kan trække fra i indtægten for at komme frem til nettoindtægten eller resultatet eller overskuddet (kært barn mange navne). Læs mere