Familieoverdragelse

Det er nu, forældrekøbet skal overdrages til barnet!

Det er næppe gået manges næser forbi, at der snart bliver offentliggjort nye ejendomsvurderinger.

Endvidere har de fleste kunne læse sig frem til i medierne, at såfremt man besidder en forældrekøbslejlighed, bør man i allerhøjeste grad overveje at overdrage denne videre til barnet.

Det er der naturligvis en klar årsag til.

De offentlige ejendomsvurderinger blev suspenderet i 2013 som følge af SKATs mangelfulde vurderingssystem og skæve vurderinger.

Derfor er det stadig de lave 2011-vurderingerne, som er gældende.

De offentlige vurderinger har ikke fulgt med den reelle udvikling på ejendomsmarkedet siden 2011, hvor særligt lejligheder i de store byer er steget betragteligt i værdi, hvilket b.la. ses i grafen herunder.

Kilde, billede: Boligmarkedsstatistikken.

I takt med at nærtstående personer (personkredsen i Boafgiftslovens § 22) i et vist omfang har mulighed for at værdiansætte fast ejendom i intervallet +/-15% af den offentlige vurdering (den gældende lave 2011-vurdering), har forældre altså en potentiel, gunstig mulighed for at skubbe arv videre til deres barn, uden at dette resulterer i gave- eller arveafgift på 15%.

Desuden vil barnet, hvis barnet benytter lejligheden som bolig i sin ejertid, kunne sælge skattefrit.

Den helt store gevinst er utvivlsomt, at (forældrenes) værdistigning på lejligheden holdes skattefrit. Barnet kan efterfølgende låne hele eller dele af fortjenesten til sine forældre via et rente- og afdragsfrit gældsbrev, som barnet evt. ved højtider nedskriver med beløb svarende til det årlige skattefrie gavebeløb.

Det er ikke kun forældrekøbslejligheder, der er relevante at se nærmere på, men også børns køb af forældrenes bolig – de såkaldte omvendte forældrekøb. Det er de samme regler, der gælder, og man har altså en potentiel mulighed for at frigøre nogle midler for forældrene samt spare noget arveafgift.

De nye ejendomsvurderinger er blevet forsinket igen – nu til 2020. Imidlertid ventes Skattestyrelsen at kunne komme med “vejledende vurderinger” allerede hen på foråret eller i sommeren 2019. Der er ikke på nuværende tidspunkt klarhed over, om disse vejledende vurderinger medfører, at man ikke længere kan bruge de gamle vurderinger som basis for familieoverdragelser. Men der er i hvert fald en vis risiko for, at hullet lukker der. Vi anbefaler således, at der familieoverdrages inden maj 2019.

Hos Forældrekøbsguiden tilbyder vi rådgivning i forbindelse med overdragelse af forældrekøbslejligheden til barnet.

Vi rådgiver til et optimalt skattemæssigt setup, men vi vurderer også vores klienters øvrige forhold. Det kan f.eks. være, at man har flere børn, og at ét barn ikke skal tilgodeses. Det kan være, at forældrene ikke ønsker, at barnet alene skal have glæde i den potentielle fortjeneste, som forældrene skubber videre. Her kan vi naturligvis også hjælpe med en optimal løsning.

Ovenstående proces kan muligvis fremstå enkel og ukompliceret – men det er den ikke! Det kan gå gruelig galt, hvis man ikke har styr på rækkefølgen i sine dispositioner samt skattelovgivningen.

Kontakt os snarest! Så tager vi en indledende dialog omkring mulighederne.