#2 Budget og husleje

Når du har fundet en egnet bolig, vil det være relevant at se på, hvordan økonomien i projektet bliver. For én ting er at købe en bolig indenfor den prisramme, man disponerer indenfor. Noget helt andet er, hvordan totaløkonomien i projektet bliver. Der kan være store forskelle på totaløkonomien i to lejligheder, som koster det samme på ejendomsmæglerens hjemmeside.

Ofte vil man af familiemæssige årsager og særligt af skattemæssige årsager vælge at sætte huslejen forholdsvist lavt. Nogle ønsker, at arrangementet ”går i nul”, imens andre vil begunstige deres barn mest muligt med de skattemæssige fordele, der følger med.

En måde at få overblik på er via en Forældrekøb Opstart-pakke, der indeholder:

  • Detaljeret budget for opstartsår og 12-måneders modelår
  • Fremskrivning over 10 år for drift, skat og likviditet
  • Notat med gennemgang af hvordan man forholder sig med drift, skat, fradrag, bankkonti m.v.
  • Forslag til fastsættelse af husleje
  • Lejeretlige forhold
  • Beregning med flere finansieringsscenarier
  • Gennemgang af ejerforeningens vedtægter og regnskab

Udgiften til udarbejdelse af ovenstående er fuld fradragsberettiget, hvis boligen erhverves og udlejes. Udgiften er 3.900 kr. og er altid godt givet ud.

Hvad kan du tage i husleje?

Ved udlejning af forældrekøbsbolig er der en række forhold, man skal være særligt opmærksom på.

Udlejer man til nærtstående, skal man overholde det såkaldte ”armslængde-princip”. Dette indebærer, at man skal udleje til noget nær markedsprisen, når man udlejer til sine børn.

I forældrekøbsarrangementer anbefaler vi sædvanligvis den lavest mulige husleje. Det gør vi ud fra den betragtning, at beboeren skal betale huslejen af beskattede midler, og at I som udlejer igen skal betale skat af denne husleje.

Ved udleje til ”fremmede” skal man være opmærksom på, at der kan være store forskelle på, hvor meget man lovligt kan opkræve i leje. Studiebyerne er traditionelt underlagt Boligreguleringsloven. Boligreguleringsloven medfører, at der for en stor del af boligmassen alene kan opkræves såkaldt ”omkostningsbestemt husleje”. Dette gælder kun boliger, som er ibrugtaget første gang før 1. januar 1992.

Der er mange faktorer, der har betydning, når huslejen skal fastsættes, hvorfor det er en god idé at have en erfaren rådgiver med på råd.

Husk at få lavet en lejekontrakt

Under alle omstændigheder bør man få udarbejdet en lejekontrakt – uanset om man lejer ud til sine børn eller til fremmede. Lejer man ud til sine børn, og fremlejer de derpå et værelse ud til f.eks. en studiekammeret, bør der ligge såvel en lejekontrakt imellem dig og dit barn som en fremlejekontrakt fra dit barn og til dennes fremlejetager. Det fremgår af lejeloven, at fremlejetagers lejemål naturligt nok kun kan ses i forlængelse af den ordinære lejers lejeforhold. Kontrakter imellem udlejer og lejer og evt. fremlejetager beskytter såvel dig som din datter eller søn imod en række forhold, som kan blive afledt af fremlejetagere, samlevere og kærester og deres eventuelle anderledes syn på forskellige forhold. Desuden understøtter tilstedeværelsen af en lejekontrakt også, at lejeforholdet, som kræves af SKAT, er på markedsvilkår.

En lejekontrakt er dermed en god sikring af alle parter. Du kan naturligvis også få bistand til at få udarbejdet kontrakten af os til en fornuftig pris. Udgiften hertil er også fuld fradragsberettiget. Alternativt findes gratis standardmodeller til lejekontrakter på internettet.