Viden om forældrekøb

Vi opdaterer jævnligt vores vidensarkiv med aktuelle artikler om forældrekøb.

Følg med her, og hold dig opdateret om reglerne for skat, udlejning og familiesalg.

Familieoverdragelse

Familieoverdragelse af forældrekøbsboliger er stadig populært – og ofte ret lukrativt

Af Christian Bækmark | 24. januar 2022

Når forældre har ejet en forældrekøbsbolig i noget tid, og barnet har boet godt der, vil der ofte dukke nye spørgsmål op. I tilfældet forældrekøb, vil der meget ofte være tale om en lejlighed i en af de største byer, som er steget i værdi – og ofte betragteligt. Et typeeksempel kunne være en toværelses…

De første nye ejendomsvurderinger er sendt ud

Af Anders Birch Mogensen | 3. november 2021

I en pressemeddelelse fra Vurderingsstyrelsen den 21. oktober 2021 oplyste styrelsen, at der på dagen blev udsendt de første 50.000 nye ejendomsvurderinger til parcel- og rækkehusejere. Dette er første gang, at der fremsendes nye ejendomsvurderinger siden 2011. Den ejendomsvurdering – som de 50.000 har modtaget – indeholder oplysninger om Vurderingsstyrelsens vurdering af både ejendomsværdien og…

Familieoverdragelse – nyeste praksis fra Landsskatteretten om 15%-reglen

Af ForældrekøbsGuiden | 25. maj 2021

I en nyere afsagt Landsskatteretsafgørelse har en skatteyder fået medhold i, at det forhold, at der i forbindelse med overdragelsen af en ejendom blev aftalt og godkendt overtagelse af realkreditlån, der oversteg overdragelsessummen, ikke udgjorde særlige omstændigheder. Hvis der forligger særlige omstændigheder, har parterne ved familieoverdragelse af en ejendom ikke et krav på at anvende…

Tidsbegrænset udlejning af forældrekøb

Vil du udleje din bolig tidsbegrænset? Vær opmærksom på disse forhold

Af ForældrekøbsGuiden | 10. september 2020

Hvis du skal udleje din ejerbolig til 3. mand, anbefaler vi at der altid indgås en tidsbegrænset lejekontrakt. Hvis du vil være sikker på, at tidsbegrænsningen skal holde i Boligretten, bør den være begrundet. Det er en udbredt opfattelse, at en tidsbegrænsning på maksimalt 2 år ikke kan tilsidesættes. Begrænsningen på 2 år er dog…

Forældrekøb kan sandsynligvis blive i virksomhedsordningen

Nye regler for forældrekøb fra 2021 – forældrekøb kan formentlig forblive i virksomhedsordningen

Af Christian Bækmark | 9. september 2020

I et nyligt udsendt lovudkast, varsler regeringen, hvordan man rent lovmæssigt vil implementere de flere gange fremsatte ønsker om at “tage forældrekøb ud af virksomhedsordningen”. En sådan udtagning ville få betydelige skattemæssige konsekvenser for nogle, og det ville under alle omstændigheder udgøre en forringelse af de skattemæssige muligheder, for folk der udlejer fast ejendom, hvis…

Salg af forældrekøb til barnet

Familiesalg af lejlighed til barn – ny offentlig vurdering udskudt igen – hvilke regler gælder?

Af ForældrekøbsGuiden | 8. september 2020

I maj 2020 udsendte Skattestyrelsen udkast til nyt (ændret) værdiansættelsescirkulære, som udvider 15%-reglen til en 20%-regel. Desuden bliver værdiansættelsescirkulæret præciseret således, at man alene kan værdiansætte en ejendom +/- 20% af den offentlige vurdering, hvis der ikke foreligger ”særlige omstændigheder”. Begrebet ”særlige omstændigheder” omtales længere nede i artiklen.   Det nye ændrede værdiansættelsescirkulære får umiddelbart…

nye offentlige vurderinger udskydes

De nye offentlige ejendomsvurderinger udskydes igen – udsendes tidligst i sommeren 2021

Af ForældrekøbsGuiden | 8. september 2020

De offentlige ejendomsvurderinger er endnu engang blevet udskudt, og denne gang skyldes udsættelsen, at der er udfordringer med test, og at medarbejdere har været hjemsendt på baggrund af Covid-19. Udskydelsen betyder, at boligejerne tidligst kan forvente en ny offentlig ejendomsvurdering fra sommeren 2021 – og måske endda senere. Udskydelsen af ejendomsvurderingerne får ikke den store…

Familieoverdragelse

Pas på disse faldgruber, når du sælger en forældrekøbslejlighed til dit barn

Af Christian Bækmark | 6. maj 2020

Familieoverdragelser har været brugt hos mange forældre, som har købt en bolig, som de har udlejet til deres børn – de såkaldte forældrekøbsboliger. Idéen ved familieoverdragelser er helt kort beskrevet, at forældrekøbslejligheden ofte kan sælges til en lav pris til børnene. Efter den efterhånden ret kendte 15%-regel kan forældrene nemlig som udgangspunkt sælge lejligheden til…

nye regler for forældrekøb 2021

Nye regler om forældrekøb fra 2021 (Finansloven 2020)

Af Christian Bækmark | 12. marts 2020

Finansloven 2020 indeholder indgreb mod forældrekøb. Forældrekøb kan fra 1. januar 2021 ikke længere indgå i virksomhedsskatteordningen. Den endelige implementering er ikke fastlagt endnu. Seneste nyt 9. september 2020: Lovudkast lægger op til, at forældrekøb kan blive i virksomhedsordningen  Der vil dog for nogle ejere af forældrekøbsboliger allerede nu være grund til at forberede sig…

kapitalafkast er 0%

Kapitalafkast 2019 er 0%

Af ForældrekøbsGuiden | 16. august 2019

Skattestyrelsen har den 14. august 2019 offentliggjort kapitalafkastsatsen for 2019. På grund af det meget lave renteniveau, var det forventet, at kapitalafkastsatsen for 2019 blev opgjort til 0%, som det også var tilfældet i 2018. Dermed er kapitalafkastordningen igen i år særdeles ufordelagtig at anvende. Kapitalafkastordningen er typisk den beskatningsmodel, som forældrekøbere anvender, hvis de…