De nye offentlige ejendomsvurderinger udskydes igen – udsendes tidligst i sommeren 2021

De offentlige ejendomsvurderinger er endnu engang blevet udskudt, og denne gang skyldes udsættelsen, at der er udfordringer med test, og at medarbejdere har været hjemsendt på baggrund af Covid-19. Udskydelsen betyder, at boligejerne tidligst kan forvente en ny offentlig ejendomsvurdering fra sommeren 2021 – og måske endda senere.

Udskydelsen af ejendomsvurderingerne får ikke den store betydning for langt de fleste boligejere, som allerede i dag betaler deres ejendomsskatter på baggrund af vurderingen fra 2001 tillagt 5% eller vurderingen fra 2002. De fleste af disse boligejere vil fortsat skulle beskattes med udgangspunkt i de ældre vurderinger indtil 2024, selvom de får en ny vurdering af deres bolig.

Alle boligejere kan derimod se frem til en skattelettelse på blandt andet ejendomsværdiskatten i årene 2021-2023, hvor skattesatsen for den del af ejendomsværdiskatten, som ligger under progressionsgrænsen på 3.040.000 kr., nedsættes fra 1% til 0,92%. Der er tale om varige skattelettelser som også kommer boligejere til gode når det nye boligskattesystem træder i kraft fra 2024.

De store tabere ved udskydelsen er de ca. 715.000 boligejere, der samlet har betalt 13 mia. kr. for meget i boligskatter de sidste mange år og nu skal vente endnu et år på at få tilbagebetalt de 18.000 kr., som de i gennemsnit har betalt for meget, og særligt dødsboerne, som regeringen fortsat ikke forventer at tilbagebetale de for meget betalte skatter til, bliver berørt af udskydelsen.

Regeringen kompenserer de 715.000 boligejere, som har betalt for meget indtil nu med en skattefri forrentning på 6,2%, der indtil nu beløber sig til ca. 3.3 mia. kr. Det er dog kun et plaster på såret, idet nogle af disse boligejere potentielt kan have gæld med en højere rente, som de eventuelt kunne have indfriet med tilbagebetalingen. Er det tilfældet, så vil udskydelsen altså koste disse boligejere penge.

De helt store vindere ved udskydelsen af ejendomsvurderingerne er de forældrekøbere, som endnu ikke har nået at overdrage deres lejligheder til børnene efter de gunstige regler i værdiansættelsescirkulæret (15%-reglen). Disse forældre kan formentlig fortsat anvende de nuværende vurderinger til at værdiansætte ejendommen ud fra, når de ønsker at familieoverdrage forældrekøbslejligheden. Læs mere om dette i denne artikel.

Avatar photo

ForældrekøbsGuiden

Læs også:

Udgivet i ,

Bestil et uforpligtende opkald - udfyld formularen, så ringer vi dig op hurtigst mulgt.