ForældrekøbsGuiden

Familieoverdragelse – nyeste praksis fra Landsskatteretten om 15%-reglen

Af ForældrekøbsGuiden / 25. maj 2021

I en nyere afsagt Landsskatteretsafgørelse har en skatteyder fået medhold i, at det forhold, at der i forbindelse med overdragelsen af en ejendom blev aftalt og godkendt overtagelse af realkreditlån, der oversteg overdragelsessummen, ikke udgjorde særlige omstændigheder. Hvis der forligger særlige omstændigheder, har parterne ved familieoverdragelse af en ejendom ikke et krav på at anvende…

Læs artiklen
Tidsbegrænset udlejning af forældrekøb

Vil du udleje din bolig tidsbegrænset? Vær opmærksom på disse forhold

Af ForældrekøbsGuiden / 10. september 2020

Hvis du skal udleje din ejerbolig til 3. mand, anbefaler vi at der altid indgås en tidsbegrænset lejekontrakt. Hvis du vil være sikker på, at tidsbegrænsningen skal holde i Boligretten, bør den være begrundet. Det er en udbredt opfattelse, at en tidsbegrænsning på maksimalt 2 år ikke kan tilsidesættes. Begrænsningen på 2 år er dog…

Læs artiklen
Salg af forældrekøb til barnet

Familiesalg af lejlighed til barn – ny offentlig vurdering udskudt igen – hvilke regler gælder?

Af ForældrekøbsGuiden / 8. september 2020

I maj 2020 udsendte Skattestyrelsen udkast til nyt (ændret) værdiansættelsescirkulære, som udvider 15%-reglen til en 20%-regel. Desuden bliver værdiansættelsescirkulæret præciseret således, at man alene kan værdiansætte en ejendom +/- 20% af den offentlige vurdering, hvis der ikke foreligger ”særlige omstændigheder”. Begrebet ”særlige omstændigheder” omtales længere nede i artiklen.   Det nye ændrede værdiansættelsescirkulære får umiddelbart…

Læs artiklen
nye offentlige vurderinger udskydes

De nye offentlige ejendomsvurderinger udskydes igen – udsendes tidligst i sommeren 2021

Af ForældrekøbsGuiden / 8. september 2020

De offentlige ejendomsvurderinger er endnu engang blevet udskudt, og denne gang skyldes udsættelsen, at der er udfordringer med test, og at medarbejdere har været hjemsendt på baggrund af Covid-19. Udskydelsen betyder, at boligejerne tidligst kan forvente en ny offentlig ejendomsvurdering fra sommeren 2021 – og måske endda senere. Udskydelsen af ejendomsvurderingerne får ikke den store…

Læs artiklen
kapitalafkast er 0%

Kapitalafkast 2019 er 0%

Af ForældrekøbsGuiden / 16. august 2019

Skattestyrelsen har den 14. august 2019 offentliggjort kapitalafkastsatsen for 2019. På grund af det meget lave renteniveau, var det forventet, at kapitalafkastsatsen for 2019 blev opgjort til 0%, som det også var tilfældet i 2018. Dermed er kapitalafkastordningen igen i år særdeles ufordelagtig at anvende. Kapitalafkastordningen er typisk den beskatningsmodel, som forældrekøbere anvender, hvis de…

Læs artiklen
Barnets efterfølgende salg af lejligheden

Salg af forældrekøb – Barnets efterfølgende salg af familieoverdraget lejlighed

Af ForældrekøbsGuiden / 7. august 2019

Når en lejlighed er overdraget videre i familien – enten fra et dødsbo eller i levende live – opstår der ofte usikkerhed omkring, hvornår denne overdragede lejlighed kan videresælges igen, uden at den erhvervende part (ofte barnet) bliver skattepligtig af fortjenesten (som ofte er af anseelig størrelse). Før en lejlighed kan sælges skattefrit, skal lejligheden…

Læs artiklen
kapitalafkast er 0%

Kapitalafkast på 0% i indkomståret 2018?

Af ForældrekøbsGuiden / 13. september 2018

Vi oplever, at færre og færre forældrekøbere stiller spørgsmålstegn ved, hvilken beskatningsmodel, der er mest fordelagtig at anvende i forbindelse med udlejning af forældrekøbsboligen, herunder også omvendte forældrekøb. For et par år tilbage var kapitalafkastordningen i mange tilfælde et udmærket alternativ til virksomhedsordningen, da det beregnede kapitalafkast (i kapitalafkastordningen) var til at få øje på.…

Læs artiklen
Familieoverdragelse og skat

Familieoverdragelse og skat

Af ForældrekøbsGuiden / 27. september 2017

De fleste rådgivere, der beskæftiger sig med fast ejendom, kan nikke genkendende til, at familieoverdragelse af forældrekøbslejligheder i øjeblikket er et varmt emne, idet nye offentlige vurderinger er på vej, og at disse forventes at blive særligt høje for lejligheder i studiebyerne. Mange forældre ønsker typisk at sælge deres forældrekøbslejlighed til barnet, når barnet er…

Læs artiklen
Hvem bør står på lejekontrakten ved forældrekøb?

Hvem bør stå på lejekontrakten i forældrekøbsarrangementer?

Af ForældrekøbsGuiden / 18. marts 2017

Det ses ikke sjældent, at forældre og barn har et ønske om, at et eller flere værelser videreudlejes til studiekammerat eller lignende for at gøre hele arrangementet mere rentabelt. Et spørgsmål, der ofte opstår i denne forbindelse, er, om både barn og studiekammerat (bofælle) bør fremgå som lejere på lejekontrakten? Hvis både barn og bofælle fremgår…

Læs artiklen