#1 Find egnet bolig

Går du og overvejer at foretage et forældrekøb, er første trin at finde en egnet bolig til formålet.
Der er mange forhold at overveje her.
For det første kan det være relevant at overveje, hvilket kvarter, man ønsker, at den unge beboer flytter ind i.
Boliger med central beliggenhed og/eller i et attraktivt område tæt på indkøb, uddannelsesinstitutioner og rekreative områder er lette at udleje, lette at sælge.
Det er også ofte de velbeliggende boliger, som er mest resistente overfor prisudsving som følge af ændrede renter eller konjunkturer.I overvejelserne kan man også have, om man arbejder med en kort tidshorisont på få år, eller om man kunne overveje at beholde f.eks. forældrekøbslejligheden i en årrække – enten udlejet til sine børn eller til fremmede.
Skal du udleje til dine børn, skal du udleje til det, som SKAT kan acceptere som markedsprisen (du skal beskattes af denne lejeindtægt). Her bør du således overveje, hvor høj en husleje junior har råd til. Og om du skal yde huslejetilskud/opkræve mindre end du beskattes af. Eller om der skal en kammerat med som fremlejer af et værelse. Her kan du med fordel alliere dig med en rådgiver, således at du finder det rigtige niveau fra starten.

Tænk langsigtet, før du køber

 

Overvejer du allerede nu, om boligen senere skal udlejes til ”fremmede”, er det endvidere værd at notere sig, at Boligreguleringsloven gælder i landets større studiebyer. Dermed er der fri lejefastsættese for boliger, der er førstegangsibrugtaget efter 1. januar 1992 samt nogenlunde fri lejefastsættelse for gennemgribende istandsatte lejemål, jf. Boligreguleringslovens § 5. Ældre lejligheder vil derimod som hovedregel være omfattet af reglerne om omkostningsbestemt husleje, hvilket kan give udfordringer ved senere udlejning til fremmede – i hvert fald hvis man ønsker at udleje til markedsprisen.

Mange forældrekøbere står og skal vælge mellem at købe en bolig med en central og attraktiv beliggenhed midt i byen men i den ældre boligmasse– eller om de skal vælge det mere sikre og satse på en nyopført bolig, som måske ligger lige knapt så attraktivt. Det er en afvejning af ønsker og behov.

Herlighed har også sin pris. Har du blot afsat begrænsede midler til et forældrekøb, kan der dog stadig være gode køb i markedet, hvis man går lidt på kompromis med beliggenheden.

Man kan generelt sige, at er dit fokus på høj gensalgsværdi og en god bolig for junior, er god beliggenhed ofte prisen værd. Har du derimod sigte på mere langsigtet udlejning til fremmede, og må junior gå lidt på kompromis med beliggenheden, findes der ofte en bedre udlejningsforretning i boliger, der ligger lige knapt så attraktivt.

Mange forældrekøbere bliver dog af og til overraskede over, hvordan man i samarbejde med en erfaren og kompetent rådgiver kan sammenskrue et forældrekøb, der likviditetsmæssigt og økonomisk hviler i sig selv. Her tænkes særligt på, at barnet kan sidde med en overkommelig husleje samtidig med, at forældrene ikke har omkostninger af betydning (her bortses fra afdrag, der må anses som opsparing). Dette gør sig typisk gældende, hvor barnet fremlejer et værelse i en delevenlig lejlighed.

Af ovenstående grund bør man derfor også ofte overveje og undersøge, om man skal købe en større lejlighed med et ekstra værelse, der kan fremlejes, selvom en større lejlighed typisk er dyrere, er kvadratmeterprisen som regel lavere.

Uanset ens overvejelser, gør man generelt sig selv en tjeneste ved at kontakte en kompetent rådgiver så tidligt som muligt i forløbet.