#5 Når forældrekøbet skal sælges

På et eller andet tidspunkt mister forældrekøbet sin aktualitet. Datter eller søn flytter måske i egen større bolig, eller har af andre årsager ikke længere brug for boligen.

Her er det indledningsvist en god øvelse at overveje, om boligen skal sælges – og i givet fald om den skal sælges på gunstige vilkår til søn eller datter.

En anden mulighed er, at man bibeholder boligen som en investering og lejer den ud. Ofte kan der laves gode setups, således at lejeindtægterne kan dække såvel drift som renter og afdrag på prioriteterne, hvorefter man ad åre står med en bolig, som er helt eller delvist ”betalt af lejerne”.

Beslutter du dig for at sælge, vil der ofte være en fortjeneste på boligen. Denne fortjeneste er som udgangspunkt skattepligtig, for så vidt at du ikke selv har boet reelt i boligen.

En sådan avance vil ved brug af virksomhedsordningen kunne beskattes med foreløbigt 22% og evt. overskudslikviditet kan hæves ud uden yderligere beskatning over mellemregningskontoen, som til den tid som regel vil være synlig i en korrekt ført virksomhedsskatteordning. Den resterende slutskat kommer, når man hæver resten af midlerne i ordningen, hvilket ofte sker enten, når man er pensionist eller, når man bliver et dødsbo.

En avance vil i nogle tilfælde blive anbefalet straksbeskattet som privat kapitalindkomst. Dette beror på en konkret beregning.

Går man linen ud rent skattemæssigt, vil man ofte vælge at overdrage boligen til sit barn – f.eks. til den offentlige ejendomsvurdering minus 15%. Dermed bliver din skattepligtige avance måske noget lavere, end hvis du havde solgt boligen på det fri marked.

Junior kan ved korrekt tilrettelæggelse helt slippe for at betale skat af den avance, der realiseres ovre ved ham eller hende, da junior jo netop har beboet boligen. Dette kræver detailrådgivning at agere indenfor.

Der kan være mange penge at spare ved at lade en ejendomsavance blive beskattet hos rette person og efter den rette skattemæssige ordning.

Der kan også være mange penge sparet i skat ved at få optimeret opgørelsen af den skattepligtige ejendomsavance. Her indeholder Statsskatteloven og Ejendomsavancebeskatningsloven en række muligheder for optimering, som det ofte vil være en skam at sidde overhørig.

Endelig kan det give god mening, at den rådgiver, som hjælper med at optimere beskatningen også er den rådgiver, som forestår tinglysning og skødeekspedition ved ejerskiftet, overdragelse eller indfrielse af lån, udstedelse af gavebreve, gældsbreve, sælgerpantebreve, testamenter m.v., således at du får den mest optimale samlede løsning med samlet rådgivning ét sted.