#3 Køb bolig

Når du har fundet den rigtige bolig, skal der ofte handles hurtigt. Særligt i tiden op til studiestart, kan de attraktive boliger være til salg i blot få dage, før de er solgt.

For at holde en attraktiv bolig på hånden, vil det ofte være nødvendigt at underskrive købsaftalen med det samme. Husk her at få indføjet et forbehold for købers rådgivers godkendelse. Husk desuden på, at fortrydelsesfristen er 6 dage i forbrugerkøb. De 6 dage måles fra det tidspunkt, hvor både købers og sælgers underskrifter er på købsaftalen.

Fra det øjeblik du har skrevet under, er det således ret presserende hurtigt at få på plads, om du skal stå ved købet, eller om du skal fortryde? Hos os kan du få køberrådgivning i alle købsprocessens faser. Køb af især ejerlejligheder i ældre bebyggelser kan indeholde mange aspekter, man som lægmand ikke nødvendigvis er opmærksom på, men som kan få stor betydning for den langsigtede økonomi i projektet.

Som køberrådgiver undersøger vi tingbog, servitutter, ejerforeningsforhold, fælleslån, finansielle forhold m.v. Vi korresponderer også gerne med ejendomsmægler, bankforbindelser, sælgers advokat m.fl.

Gennemføres handlen, skal der tinglyses digitalt skøde, handlen skal berigtiges, og der skal udarbejdes refusionsopgørelse. Også her kan vi assistere til konkurrencedygtige priser.

Når boligen betales, kan det have stor betydning, hvordan den finansieres, og hvornår de enkelte betalinger lægges – i hvert fald hvis der skal ageres optimalt med henblik på senere anvendelse af virksomhedsskatteordningen.

For så vidt angår finansiering af ejendommen, kan det være en god idé at alliere sig med en finansiel rådgiver, som ikke er ens bankforbindelse (der som bekendt tjener penge på at levere forskellige bank- og realkreditprodukter). Også her kan vi hjælpe.

I en skattemæssig sammenhæng kan det i mange tilfælde betale sig at foretage 100% finansiering af forældrekøbsboligen. Dette er der to årsager til. For de første er renteudgifter, som indgår i et forældrekøb i virksomhedsordningen ”mere værd” rent skattemæssigt, da disse fradrages i virksomhedsindkomsten og dermed i den personlige indkomst fremfor private renter, som alene fradrages som negativ kapitalindkomst.

For det andet vil et kontant indskud ved køb af boligen efter omstændighederne blive anset som ”låst” af indskudsreglerne i virksomhedsordningen, hvorimod en indbetaling efter, at udlejning er påbegyndt, vil kunne anses som indbetaling på mellemregningen (som ikke er det samme som indskudskontoen). Man kan dermed sikre, at man på et senere tidspunkt har adgang til at hæve midler ud af virksomheden uden hævebeskatning af de overskud, man opbygger.

Tag gerne os med på råd. Få timers rådgivning kan være tjent ind mange gange ved at agere på et oplyst grundlag.

Vi er en af de få rådgivningsvirksomheder, som kan hjælpe dig hele vejen igennem forældrekøbet. Du får kompetent sparring fra uddannede og erfarne specialister ét og samme sted.