Faldgruber ved familieoverdragelse

Pas på disse faldgruber, når du sælger en forældrekøbslejlighed til dit barn

Familieoverdragelser har været brugt hos mange forældre, som har købt en bolig, som de har udlejet til deres børn – de såkaldte forældrekøbsboliger. Læs mere

Forældrekøb nye regler 2020/2021

Nye regler om forældrekøb fra 2021 (Finansloven 2020)

Finansloven 2020 indeholder indgreb mod forældrekøb. Forældrekøb kan fra 1. januar 2021 ikke længere indgå i virksomhedsskatteordningen. Den endelige implementering er ikke fastlagt endnu.

Der vil dog for nogle ejere af forældrekøbsboliger allerede nu være grund til at forberede sig på, hvad der kan være i vente, hvis ikke indgrebet modereres.

Læs mere

Kapitalafkast 2019

Kapitalafkast 2019 er 0%

Skattestyrelsen har den 14. august 2019 offentliggjort kapitalafkastsatsen for 2019.

På grund af det meget lave renteniveau, var det forventet, at kapitalafkastsatsen for 2019 blev opgjort til 0%, som det også var tilfældet i 2018.

Dermed er kapitalafkastordningen igen i år særdeles ufordelagtig at anvende.

Læs mere

Skattefrit salg af familieoverdraget lejlighed

Salg af forældrekøb – Barnets efterfølgende salg af familieoverdraget lejlighed

Når en lejlighed er overdraget videre i familien – enten fra et dødsbo eller i levende live – opstår der ofte usikkerhed omkring, hvornår denne overdragede lejlighed kan videresælges igen, uden at den erhvervende part (ofte barnet) bliver skattepligtig af fortjenesten (som ofte er af anseelig størrelse).

Læs mere

Kapitalafkast på 0% i indkomståret 2018?

Vi oplever, at færre og færre forældrekøbere stiller spørgsmålstegn ved, hvilken beskatningsmodel, der er mest fordelagtig at anvende i forbindelse med udlejning af forældrekøbsboligen, herunder også omvendte forældrekøb.

For et par år tilbage var kapitalafkastordningen i mange tilfælde et udmærket alternativ til virksomhedsordningen, da det beregnede kapitalafkast (i kapitalafkastordningen) var til at få øje på.

Læs mere

Pas på 15%-reglen ved familieoverdragelse

Familieoverdragelse af fast ejendom er et hyppigt benyttet redskab, når man skal overføre værdier fra én generation til den næste. Det ses ofte i forbindelse med generationsskifte af virksomhed, hvor man ønsker at overdrage den faste ejendom til en fordelagtig pris. De ses i forbindelse med, at børnene måske køber deres barndomshjem enten til eget brug eller for at udleje til deres forældre. Og det ses for tiden også ganske ofte i forbindelse med forældres overdragelse af forældrekøbslejlighed til deres børn.

Læs mere

Familieoverdragelse og skat

De fleste rådgivere, der beskæftiger sig med fast ejendom, kan nikke genkendende til, at familieoverdragelse af forældrekøbslejligheder i øjeblikket er et varmt emne, idet nye offentlige vurderinger er på vej, og at disse forventes at blive særligt høje for lejligheder i studiebyerne.

Mange forældre ønsker typisk at sælge deres forældrekøbslejlighed til barnet, når barnet er ved at være færdig på studiet og har udsigter til at få en højere indkomst.

Læs mere

Hvorfor vælge virksomhedsordningen?

Hvorfor vælge virksomhedsordningen ved forældrekøb?

Virksomhedsordningen og de muligheder, den giver, er med til at gøre forældrekøb økonomisk overkommelig for mange forældre, som ønsker at hjælpe deres børn til en bolig, de har råd til, tæt på deres studie eller arbejdsplads. Læs mere

Hvornår er der fradrag for vedligeholdelsesomkostninger i forældrekøbsbolig?

Når man lejer en forældrekøbsbolig ud på helårsbasis, og har man dermed ikke selv rådighed over den, er der tale om erhvervsmæssig udlejning. Man betragtes således med udlejningsaktiviteten som en virksomhed. Man skal dermed beskattes af sin ”nettoindkomst”. Nettoindkomsten er efter dansk skatteretlig praksis den fulde indkomst (lejen) minus de fradragsberettigede omkostninger – altså de udgifter, som man kan trække fra i indtægten for at komme frem til nettoindtægten eller resultatet eller overskuddet (kært barn mange navne). Læs mere