Skat

Familieoverdragelse

Familieoverdragelse af forældrekøbsboliger er stadig populært – og ofte ret lukrativt

Af Christian Bækmark / 24. januar 2022

Når forældre har ejet en forældrekøbsbolig i noget tid, og barnet har boet godt der, vil der ofte dukke nye spørgsmål op. I tilfældet forældrekøb, vil der meget ofte være tale om en lejlighed i en af de største byer, som er steget i værdi – og ofte betragteligt. Et typeeksempel kunne være en toværelses…

Læs artiklen

De første nye ejendomsvurderinger er sendt ud

Af Anders Birch Mogensen / 3. november 2021

I en pressemeddelelse fra Vurderingsstyrelsen den 21. oktober 2021 oplyste styrelsen, at der på dagen blev udsendt de første 50.000 nye ejendomsvurderinger til parcel- og rækkehusejere. Dette er første gang, at der fremsendes nye ejendomsvurderinger siden 2011. Den ejendomsvurdering – som de 50.000 har modtaget – indeholder oplysninger om Vurderingsstyrelsens vurdering af både ejendomsværdien og…

Læs artiklen

Familieoverdragelse – nyeste praksis fra Landsskatteretten om 15%-reglen

Af ForældrekøbsGuiden / 25. maj 2021

I en nyere afsagt Landsskatteretsafgørelse har en skatteyder fået medhold i, at det forhold, at der i forbindelse med overdragelsen af en ejendom blev aftalt og godkendt overtagelse af realkreditlån, der oversteg overdragelsessummen, ikke udgjorde særlige omstændigheder. Hvis der forligger særlige omstændigheder, har parterne ved familieoverdragelse af en ejendom ikke et krav på at anvende…

Læs artiklen
Forældrekøb kan sandsynligvis blive i virksomhedsordningen

Nye regler for forældrekøb fra 2021 – forældrekøb kan formentlig forblive i virksomhedsordningen

Af Christian Bækmark / 9. september 2020

I et nyligt udsendt lovudkast, varsler regeringen, hvordan man rent lovmæssigt vil implementere de flere gange fremsatte ønsker om at “tage forældrekøb ud af virksomhedsordningen”. En sådan udtagning ville få betydelige skattemæssige konsekvenser for nogle, og det ville under alle omstændigheder udgøre en forringelse af de skattemæssige muligheder, for folk der udlejer fast ejendom, hvis…

Læs artiklen
Salg af forældrekøb til barnet

Familiesalg af lejlighed til barn – ny offentlig vurdering udskudt igen – hvilke regler gælder?

Af ForældrekøbsGuiden / 8. september 2020

I maj 2020 udsendte Skattestyrelsen udkast til nyt (ændret) værdiansættelsescirkulære, som udvider 15%-reglen til en 20%-regel. Desuden bliver værdiansættelsescirkulæret præciseret således, at man alene kan værdiansætte en ejendom +/- 20% af den offentlige vurdering, hvis der ikke foreligger ”særlige omstændigheder”. Begrebet ”særlige omstændigheder” omtales længere nede i artiklen.   Det nye ændrede værdiansættelsescirkulære får umiddelbart…

Læs artiklen
nye offentlige vurderinger udskydes

De nye offentlige ejendomsvurderinger udskydes igen – udsendes tidligst i sommeren 2021

Af ForældrekøbsGuiden / 8. september 2020

De offentlige ejendomsvurderinger er endnu engang blevet udskudt, og denne gang skyldes udsættelsen, at der er udfordringer med test, og at medarbejdere har været hjemsendt på baggrund af Covid-19. Udskydelsen betyder, at boligejerne tidligst kan forvente en ny offentlig ejendomsvurdering fra sommeren 2021 – og måske endda senere. Udskydelsen af ejendomsvurderingerne får ikke den store…

Læs artiklen
Familieoverdragelse

Pas på disse faldgruber, når du sælger en forældrekøbslejlighed til dit barn

Af Christian Bækmark / 6. maj 2020

Familieoverdragelser har været brugt hos mange forældre, som har købt en bolig, som de har udlejet til deres børn – de såkaldte forældrekøbsboliger. Idéen ved familieoverdragelser er helt kort beskrevet, at forældrekøbslejligheden ofte kan sælges til en lav pris til børnene. Efter den efterhånden ret kendte 15%-regel kan forældrene nemlig som udgangspunkt sælge lejligheden til…

Læs artiklen
nye regler for forældrekøb 2021

Nye regler om forældrekøb fra 2021 (Finansloven 2020)

Af Christian Bækmark / 12. marts 2020

Finansloven 2020 indeholder indgreb mod forældrekøb. Forældrekøb kan fra 1. januar 2021 ikke længere indgå i virksomhedsskatteordningen. Den endelige implementering er ikke fastlagt endnu. Seneste nyt 9. september 2020: Lovudkast lægger op til, at forældrekøb kan blive i virksomhedsordningen  Der vil dog for nogle ejere af forældrekøbsboliger allerede nu være grund til at forberede sig…

Læs artiklen
kapitalafkast er 0%

Kapitalafkast 2019 er 0%

Af ForældrekøbsGuiden / 16. august 2019

Skattestyrelsen har den 14. august 2019 offentliggjort kapitalafkastsatsen for 2019. På grund af det meget lave renteniveau, var det forventet, at kapitalafkastsatsen for 2019 blev opgjort til 0%, som det også var tilfældet i 2018. Dermed er kapitalafkastordningen igen i år særdeles ufordelagtig at anvende. Kapitalafkastordningen er typisk den beskatningsmodel, som forældrekøbere anvender, hvis de…

Læs artiklen
Barnets efterfølgende salg af lejligheden

Salg af forældrekøb – Barnets efterfølgende salg af familieoverdraget lejlighed

Af ForældrekøbsGuiden / 7. august 2019

Når en lejlighed er overdraget videre i familien – enten fra et dødsbo eller i levende live – opstår der ofte usikkerhed omkring, hvornår denne overdragede lejlighed kan videresælges igen, uden at den erhvervende part (ofte barnet) bliver skattepligtig af fortjenesten (som ofte er af anseelig størrelse). Før en lejlighed kan sælges skattefrit, skal lejligheden…

Læs artiklen