Christian Bækmark

Familieoverdragelse

Familieoverdragelse af forældrekøbsboliger er stadig populært – og ofte ret lukrativt

Af Christian Bækmark / 24. januar 2022

Når forældre har ejet en forældrekøbsbolig i noget tid, og barnet har boet godt der, vil der ofte dukke nye spørgsmål op. I tilfældet forældrekøb, vil der meget ofte være tale om en lejlighed i en af de største byer, som er steget i værdi – og ofte betragteligt. Et typeeksempel kunne være en toværelses…

Læs artiklen
Forældrekøb kan sandsynligvis blive i virksomhedsordningen

Nye regler for forældrekøb fra 2021 – forældrekøb kan formentlig forblive i virksomhedsordningen

Af Christian Bækmark / 9. september 2020

I et nyligt udsendt lovudkast, varsler regeringen, hvordan man rent lovmæssigt vil implementere de flere gange fremsatte ønsker om at “tage forældrekøb ud af virksomhedsordningen”. En sådan udtagning ville få betydelige skattemæssige konsekvenser for nogle, og det ville under alle omstændigheder udgøre en forringelse af de skattemæssige muligheder, for folk der udlejer fast ejendom, hvis…

Læs artiklen
Familieoverdragelse

Pas på disse faldgruber, når du sælger en forældrekøbslejlighed til dit barn

Af Christian Bækmark / 6. maj 2020

Familieoverdragelser har været brugt hos mange forældre, som har købt en bolig, som de har udlejet til deres børn – de såkaldte forældrekøbsboliger. Idéen ved familieoverdragelser er helt kort beskrevet, at forældrekøbslejligheden ofte kan sælges til en lav pris til børnene. Efter den efterhånden ret kendte 15%-regel kan forældrene nemlig som udgangspunkt sælge lejligheden til…

Læs artiklen
nye regler for forældrekøb 2021

Nye regler om forældrekøb fra 2021 (Finansloven 2020)

Af Christian Bækmark / 12. marts 2020

Finansloven 2020 indeholder indgreb mod forældrekøb. Forældrekøb kan fra 1. januar 2021 ikke længere indgå i virksomhedsskatteordningen. Den endelige implementering er ikke fastlagt endnu. Seneste nyt 9. september 2020: Lovudkast lægger op til, at forældrekøb kan blive i virksomhedsordningen  Der vil dog for nogle ejere af forældrekøbsboliger allerede nu være grund til at forberede sig…

Læs artiklen
Omvendt forældrekøb

Omvendt forældrekøb

Af Christian Bækmark / 7. august 2018

Forældrekøb er ofte en mulighed, når forældre ønsker at hjælpe deres voksne børn til en bolig i forbindelse med børnenes studier eller blot til at komme godt ind på boligmarkedet. Forældrekøb kan indeholde nogle oplagte skattemæssige fordele for såvel forældre som børn. Forældrene kan skattemæssigt anses som erhvervsdrivende, da udlejning af fast ejendom efter praksis…

Læs artiklen
15 procent reglen

Pas på 15%-reglen ved familieoverdragelse

Af Christian Bækmark / 9. oktober 2017

Familieoverdragelse af fast ejendom er et hyppigt benyttet redskab, når man skal overføre værdier fra én generation til den næste. Det ses ofte i forbindelse med generationsskifte af virksomhed, hvor man ønsker at overdrage den faste ejendom til en fordelagtig pris. De ses i forbindelse med, at børnene måske køber deres barndomshjem enten til eget…

Læs artiklen
Virksomhedsordningen ved forældrekøb

Hvorfor vælge virksomhedsordningen ved forældrekøb?

Af Christian Bækmark / 1. november 2016

Virksomhedsordningen og de muligheder, den giver, er med til at gøre forældrekøb økonomisk overkommelig for mange forældre, som ønsker at hjælpe deres børn til en bolig, de har råd til, tæt på deres studie eller arbejdsplads. Virksomhedsordningen – baggrund En af de faktorer, som gør det økonomisk overkommeligt for mange forældrekøbere, er, at man ved…

Læs artiklen
Hvornår er der fradrag for vedligeholdelse ved forældrekøb?

Hvornår er der fradrag for vedligeholdelsesomkostninger i forældrekøbsbolig?

Af Christian Bækmark / 3. oktober 2016

Når man lejer en forældrekøbsbolig ud på helårsbasis, og har man dermed ikke selv rådighed over den, er der tale om erhvervsmæssig udlejning. Man betragtes således med udlejningsaktiviteten som en virksomhed. Man skal dermed beskattes af sin ”nettoindkomst”. Nettoindkomsten er efter dansk skatteretlig praksis den fulde indkomst (lejen) minus de fradragsberettigede omkostninger – altså de…

Læs artiklen