Indlæg af Christian Bækmark

Nye regler for forældrekøb fra 2021 – forældrekøb kan formentlig forblive i virksomhedsordningen

I et nyligt udsendt lovudkast, varsler regeringen, hvordan man rent lovmæssigt vil implementere de flere gange fremsatte ønsker om at ”tage forældrekøb ud af virksomhedsordningen”. En sådan udtagning ville få betydelige skattemæssige konsekvenser for nogle, og det ville under alle omstændigheder udgøre en forringelse af de skattemæssige muligheder, for folk der udlejer fast ejendom, hvis […]

Omvendt forældrekøb

Forældrekøb er ofte en mulighed, når forældre ønsker at hjælpe deres voksne børn til en bolig i forbindelse med børnenes studier eller blot til at komme godt ind på boligmarkedet. Forældrekøb kan indeholde nogle oplagte skattemæssige fordele for såvel forældre som børn.

Pas på 15%-reglen ved familieoverdragelse

Familieoverdragelse af fast ejendom er et hyppigt benyttet redskab, når man skal overføre værdier fra én generation til den næste. Det ses ofte i forbindelse med generationsskifte af virksomhed, hvor man ønsker at overdrage den faste ejendom til en fordelagtig pris. De ses i forbindelse med, at børnene måske køber deres barndomshjem enten til eget […]

Hvorfor vælge virksomhedsordningen ved forældrekøb?

Forældrekøb er populært som aldrig før. Dette kan tilskrives mange faktorer – men vel først og fremmest at forældre med en sund økonomi ønsker at udnytte de muligheder, der er, for at hjælpe deres børn til en bolig, de har råd til at bo i, som ligger i eller tæt ved den by, hvor de skal studere eller arbejde.