Om Forældrekøbsguiden

Forældrekøbsguiden er udarbejdet med det formål at give forældrekøbere et overblik over, hvor de befinder sig i forældrekøbsprocessen. Endvidere giver guiden svar på en lang række spørgsmål, der relaterer sig til forældrekøb.

Rådgiverne bag forældrekøbsguiden rådgiver hvert år flere hundrede forældrekøbere om alle forhold i relation til forældrekøb og omvendt forældrekøb.

Forældrekøbsguiden drives af PrivatRevision. PrivatRevision beskæftiger sig især med regnskab og skatterådgivning samt med overdragelse af fast ejendom og andre formueretlige discipliner.

PrivatRevision har igennem en årrække beskæftiget sig indgående med forældrekøb, og kontoret er i dag en af de få steder, hvor man som forældrekøber kan få assistance til alle faser i processen omkring det at involvere sig i et forældrekøb. På denne måde kan PrivatRevisions klienter opnå særdeles konkurrencedygtige priser.

PrivatRevision kan hjælpe med køberrådgivning, skøde, dialog med bank og kreditforening, budget, fremskrivning, regnskab og skattemæssig rådgivning og optimering. PrivatRevision kan også hjælpe med planlægning og udførelse af overdragelse til børn eller andre, hvis man i slutningen af forældrekøbets forløb ønsker at minimere eller undgå beskatning af en eventuel værdistigning på forældrekøbsboligen. PrivatRevision er specialister i beskatning af personligt erhvervsdrivende herunder anvendelse af virksomhedsordningen.

PrivatRevision er naturligvis ansvarsforsikret, og du modtager rådgivning fra følgende specialister på området:

Hvem er vi?

Christian Bækmark

Christian Bækmark

Revisor, Master i skat, LLM, cand.merc.aud., HD(R)

Revisor med speciale i skatteret med fokus på selvstændigt erhvervsdrivende, forfatter til flere artikler om forældrekøb og skrev desuden kandidatafhandling i skattemæssig optimering af forældrekøb i virksomhedsordningen. Desuden erfaren rådgiver indenfor formueret herunder overdragelser, gældsbreve, gavebreve samt drift af udlejningsejendomme.

Sebastian Brixius

Sebastian Brixius

Skattejurist, cand.merc.jur., HA(jur.)-skat

Erhvervsjurist med speciale i skatteret og med kandidatafhandling i ejendomsavancebeskatning. Specialist i forældrekøb herunder planlægning, budgettering, fremskrivning, ejerforeningsforhold, årlige skatteregnskaber og indberetninger til SKAT. Desuden specialiseret rådgiver i virksomhedsskatteordningen samt familieoverdragelse.

Forældrekøbsguiden
c/o PrivatRevision
Ryesgade 8, 2.
8000 Aarhus C

Tlf. 71 71 84 84
Telefontid:
Mandag-torsdag 10-16
Fredag 10-14

Disclaimer

Forældrekøbsguiden.dk er udarbejdet af PrivatRevision som en service til klienter, banker samt andre fagfolk. Da forældrekøbsguiden.dk er en generel vejledning, anbefaler vi, at du kontakter guidens tilknyttede rådgivere, før du foretager en given handling. Der påtages således intet ansvar for handlinger og dispositioner foretaget på baggrund af de på hjemmesiden generelle angivne vejledninger, artikler og deslige.