Skat

kapitalafkast er 0%

Kapitalafkast på 0% i indkomståret 2018?

Af ForældrekøbsGuiden / 13. september 2018

Vi oplever, at færre og færre forældrekøbere stiller spørgsmålstegn ved, hvilken beskatningsmodel, der er mest fordelagtig at anvende i forbindelse med udlejning af forældrekøbsboligen, herunder også omvendte forældrekøb. For et par år tilbage var kapitalafkastordningen i mange tilfælde et udmærket alternativ til virksomhedsordningen, da det beregnede kapitalafkast (i kapitalafkastordningen) var til at få øje på.…

Læs artiklen
Omvendt forældrekøb

Omvendt forældrekøb

Af Christian Bækmark / 7. august 2018

Forældrekøb er ofte en mulighed, når forældre ønsker at hjælpe deres voksne børn til en bolig i forbindelse med børnenes studier eller blot til at komme godt ind på boligmarkedet. Forældrekøb kan indeholde nogle oplagte skattemæssige fordele for såvel forældre som børn. Forældrene kan skattemæssigt anses som erhvervsdrivende, da udlejning af fast ejendom efter praksis…

Læs artiklen
15 procent reglen

Pas på 15%-reglen ved familieoverdragelse

Af Christian Bækmark / 9. oktober 2017

Familieoverdragelse af fast ejendom er et hyppigt benyttet redskab, når man skal overføre værdier fra én generation til den næste. Det ses ofte i forbindelse med generationsskifte af virksomhed, hvor man ønsker at overdrage den faste ejendom til en fordelagtig pris. De ses i forbindelse med, at børnene måske køber deres barndomshjem enten til eget…

Læs artiklen
Familieoverdragelse og skat

Familieoverdragelse og skat

Af ForældrekøbsGuiden / 27. september 2017

De fleste rådgivere, der beskæftiger sig med fast ejendom, kan nikke genkendende til, at familieoverdragelse af forældrekøbslejligheder i øjeblikket er et varmt emne, idet nye offentlige vurderinger er på vej, og at disse forventes at blive særligt høje for lejligheder i studiebyerne. Mange forældre ønsker typisk at sælge deres forældrekøbslejlighed til barnet, når barnet er…

Læs artiklen
Virksomhedsordningen ved forældrekøb

Hvorfor vælge virksomhedsordningen ved forældrekøb?

Af Christian Bækmark / 1. november 2016

Virksomhedsordningen og de muligheder, den giver, er med til at gøre forældrekøb økonomisk overkommelig for mange forældre, som ønsker at hjælpe deres børn til en bolig, de har råd til, tæt på deres studie eller arbejdsplads. Virksomhedsordningen – baggrund En af de faktorer, som gør det økonomisk overkommeligt for mange forældrekøbere, er, at man ved…

Læs artiklen
Hvornår er der fradrag for vedligeholdelse ved forældrekøb?

Hvornår er der fradrag for vedligeholdelsesomkostninger i forældrekøbsbolig?

Af Christian Bækmark / 3. oktober 2016

Når man lejer en forældrekøbsbolig ud på helårsbasis, og har man dermed ikke selv rådighed over den, er der tale om erhvervsmæssig udlejning. Man betragtes således med udlejningsaktiviteten som en virksomhed. Man skal dermed beskattes af sin ”nettoindkomst”. Nettoindkomsten er efter dansk skatteretlig praksis den fulde indkomst (lejen) minus de fradragsberettigede omkostninger – altså de…

Læs artiklen